/* publisuites */ Buscan un Técnico de proyecto para el proyecto Ecodraga en el CETMAR

01 junio 2012

Buscan un Técnico de proyecto para el proyecto Ecodraga en el CETMAR
PRAZA:
• TÉCNICO–PROXECTO PARA O PROXECTO ECODRAGA

TITULACIÓN:
• Enxeñería superior en Telecomunicacións, Industrial ou Eledctrónica. Licenciado en Física, Ciencias do Mar ou Bioloxia.

EXPERIENCIA:
• Puntuaranse os servizos prestados en postos e actividades equiparables ou relacionados co perfil da praza

CARACTERÍSTICAS CONTRATO:
• Dedicación de media xornada
• Duración prevista: ata 31/12/2014
• Requírese permiso de conducir
• Ubicación: Fundación CETMAR

Interesados enviar Currículum Vitae documentado con Anexo II (modelo de solicitude) como se indica nas bases, reflexando no exterior do sobre os seguintes datos:

PRAZA: TÉCNICO–PROXECTO PARA O PROXECTO ECODRAGA

AO: ​Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
​A/A Dna. Paloma Rueda Crespo
​C/ Eduardo Cabello s/n
​36208 VIGO

Prazo de recepción de solicitudes: 9 de xuño 2012 (inclusive)


As bases da convocatoria están dispoñibles en www.cetmar.org/contratacion

Mais información.